Leden kiezen voor Federatie

Leidschendam - 31 januari 2011
Leden kiezen voor Federatie

Met een overtuigende meerderheid hebben VCN-leden gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen voor de vorming van één federatie met de WGCC.

 

Op dinsdag 18 januari 2011 heeft de ALV van VCN besloten voort te gaan met de tweede fase van de Klantenservice Federatie (KSF). De leden hebben zich vrijwel unaniem uitgesproken voor de samenvoeging van WGCC (Werkgeversvereniging Contactcenters)  en VCN (Vereniging Contatccenters Nederland). In een eerder stadium zijn de leden van de  WGCC hiermee akkoord gegaan.

 

Met dit besluit zet de Klantenservice Federatie een volgende stap als brancheorganisatie die zowel  inhouse als facilitaire contactcenters vertegenwoordigt en tevens leveranciers en ZZP’ers  tot haar leden telt. In april zullen de besturen van de beide verenigingen de KSF-statuten voorleggen aan hun  leden en zal een het nieuwe bestuur van de KSF worden gekozen.

 

Alexander Hamel, voorzitter VCN en interim-voorzitter KSF is verheugd dat de VCN leden in overgrote meerderheid hebben ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat er meer dan voldoende draagvlak is om samen verder te gaan! In de ogen van de klanten is er namelijk geen onderscheid tussen inhouse en facilitair.

 

In aansluiting op de ALV in Montfoort werd de jaarlijks gezamenlijke nieuwjaarsborrel van VCN en WGCC gehouden. Zo’n 200 professionals uit de branche waren hier aanwezig om het glas te heffen op het nieuwe jaar en op de samenvoeging van de verenigingen.

 

ZZP’ers 

Nieuw is dat er nu ZZP’ers  lid kunnen worden van de KSF. ZZP’ers groeien in aantal en ze vormen een belangrijk onderdeel van de branche met veel kennis en ervaring. De eerste ZZP’er  heeft zich al aangemeld om lid te worden.

Facebook Follow @KSFnederland