Wijzigingen SECC-examen

Leidschendam - 21 februari 2012
Wijzigingen SECC-examen

Per direct  worden de activiteiten van het SECC uitgevoerd door Philipse Business School en Tele’Train. Dat heeft de Raad van Toezicht van het SECC besloten. Beginnende klantcontactmedewerkers en de examinatoren kunnen hun opleiding bij deze partijen volgen en de examens afleggen. Bedrijven kunnen zich rechtstreeks richten tot Philipse Businessschool of Tele’Train voor de theorie- en praktijkexamens. De kosten  voor een examenlicentie worden met ingang van 2012 voor alle partijen € 10,- per stuk.

 

Eindtermen

Het  SECC blijft verantwoordelijk voor de inhoud van examenvragen en eindtermen van de opleiding. De Raad  van Toezicht van het SECC zal ook de komende jaren de vigerende wetgeving en codes, zoals de Telecomwet en de Code Telemarketing toetsen aan de eindtermen van de opleiding. Hiermee wordt gegarandeerd dat het starterscertificaat up-to-date blijft en daardoor een waardevol diploma voor iedereen die  begint in de facilitaire klantcontactbranche.

Opleiden en certificeren

Sinds 2003 is het SECC het onafhankelijk exameninstituut voor het starterscertificaat voor facilitaire contactcentermedewerkers, opgericht op initiatief van de Werkgeversvereniging facilitaire contactcenters (WGCC). Het SECC geeft uitvoering aan het opleiden en certificeren van nieuwe contactcentermedewerkers en een het opleiden en certificeren van trainers en examinatoren voor het starterscertificaat.

De uitvoering van opleiding en certificering is altijd in samenwerking gegaan met Effecta Learning, de ontwikkelaar van de website www.secc-examen.nl, en Philipse Business School en Tele’Train. Deze samenwerking wordt voortgezet.

Dossier opleidingen KSF

Per 1 januari 2012 is WGCC met de Vereniging Contactcenters Nederland gefuseerd en gaat verder als de Klantenservice Federatie (KSF). Deze fusie heeft ertoe geleid dat het dossier opleidingen van WGCC is overgedragen aan de KSF. Deze nieuwe vereniging heeft de ambitie om branchebreed, dus zowel voor inhouse als facilitaire partijen, een opleiding voor startende klantcontactcentermedewerkers neer te zetten, waarbij de KSF verantwoordelijk is voor de eindtermen van de examens. Een commissie van de KSF is aan het werk om de mogelijkheden te bestuderen en komt nog in 2012 met plannen voor deze opleiding.

 

Facebook Follow @KSFnederland